Studie proveditelnosti

Naše firma realizuje koncepční studie a simulace robotických pracovišť přes detailní vývoj konstrukčního řešení a automatizace k oživení a instalaci nového zařízení, včetně jeho následného servisu. Využíváme naše dlouholeté know-how k aplikaci robotů do výrobních procesů, a proto jsme zaměřeni zejména na projekty nahrazující lidskou práci robotem všude tam, kde možnosti klasické mechanizace již nestačí. Cílem je úspora nákladů na pracovní sílu nebo eliminace manuálních činností nebezpečných pro zdraví pracovníků ve výrobních procesech.

Tyto studie proveditelnosti zpracováváme zákazníkům jako podklad pro výběrové řízení na projekt samotný nebo v případech, kdy si management nedokáže představit, jak bude celá linka v konečném důsledku vypadat. Rozsahem takové studie je vytipování všech dílčích komponent a volba vhodných technologií, reálná prostorová náročnost, vyjasnění zásobovacích cest a všech materiálových toků vč. taktu linky, který bývá pro zákazníka stěžejní. Výstupem může být i cenová kalkulace investičních nákladů, která bude mnohonásobně přesnější, než když zařízení a linku odhadne firma bez provedené studie.

Studii dodáváme v nejmodernější formě a s vysokou reálnou přesností díky pokročilému PLM softwaru SIEMENS TECNOMATIX – ProcessSimulate, který nabízí robotické simulace v nejvyšším standardu a nabízí rozšířenou funcionalitu o offline programování, virtuální zprovoznění, RCS moduly, OLP programování a další nástroje, které jsou v automotive inženýringu nejvyšším možným standardem, jako ostatně i námi provedené studie.

Poptávka kooperace zakázky

Kontakty

Jednatel, CEO

Ing. Ondřej Káhn
info@goldmax.cz
+420 724 583 823

Project Leader

Jan Galda
jan.galda@goldmax.cz
+420 724 751 574

Fakturační adresa

GOLDMAX SERVICES s.r.o.
Dolany 616, 783 16, Dolany
IČ: 285 72 807
DIČ: CZ 285 72 807

Kancelář

GOLDMAX SERVICES s.r.o.
Wellnerova 7, 779 00, Olomouc