Robotické simulace

Naše společnost nabízí simulace výrobních procesů např. z odvětví automobilového průmyslu se zaměřením na výrobní zařízení svařoven karoserií či lakoven. Současně nabízíme offline programy průmyslových robotů předních výrobců např. KUKA a to dle specifikace zákazníka a platných technologických norem. K simulaci využíváme nejmodernější PLM Software Siemens Tecnomatix, který představuje vizi Digitální továrny příští generace.

Pojem Digitální továrna označuje rozsáhlou síť digitálních metod, modelů a nástrojů, které jsou integrovány v rámci průběžného řízení dat. Cílem je komplexní a systémové plánování, projektování, ověřování a průběžné zlepšování všech důležitých struktur, procesů a zdrojů reálné továrny v souvislosti s jejími výrobky. Díky přesnému digitálnímu modelování, simulacím a 3D vizualizaci všichni ti, kteří spolupracují během vývoje, mohou vizualizovat a analyzovat budoucí výrobní procesy. Omezí se tak chyby, které by se jinak objevily až při náběhu výroby.

V tomto rozsahu a nejvyšším standardu vývojových simulací zpracováváme také studie proveditelnosti, které detailně zachytí technologickou skladbu zamýšleného projektového řešení. Robotické simulace jsou nejpokročilejším nástrojem v oblasti automatizace a robotiky, díky kterému jsme schopni přesně odhadnout výkonnonstní takt linky, její reálnou podobu, prostorovou náročnost a návaznost jednotlivých technologických uzlů, se kterými se ve výrobní lince počítá. V neposlední řadě naše taková studie slouží jako podklad pro výběrové řízení na dodavatele zařízení a upřesňuje stránku investičních nákladů, kterým se kvalifikovaný odhad konkurence nemůže rovnat.

Nabízíme realizaci Simulace v ProcessSimulate následujicího rozsahu:

 • Pre-engineering II, III a IV
 • Prověření taktu linky vč. optimalizace
 • Přezkoušení bezkolizních stavů konstrukce
 • Tvorba offline programů
 • Projektování procesních postupů
 • Zpracování konceptu strojního zařízení (hrubé plánování)
 • Podpora při zprovoznění na lince
 • Kompletní dodávka veškeré dokumentace


Co je pro jiné nadstandard, u nás je samozřejmostí:

 • Aktivní spolupráce s konstrukcí a plánováním
 • Kreativní myšlení s cílem úspor/optimalizace
 • Osobní přítomnost při realizaci projektu

Firmám se simulačním oddělením rovněž nabízíme výpomoc formou pronájmu specialisty simulací za předem sjednanou hodinovou mzdu. Pokud potřebujete navýšit počet odsimulovaných hodin, nestíháte stanovený deadline projektu nebo byste ocenili kvalifikovaný dozor formou vedoucího Vaší simulace, kontaktujte nás. Můžete očekávat flexibilní, profesionální a akceschopný přístup, který Vaší společnosti pomůže překonat vypjaté období či poddimenzované personální obsazení simulačního oddělení.

Poptávka kooperace zakázky

Kontakty

Jednatel, CEO

Ing. Ondřej Káhn
info@goldmax.cz
+420 724 583 823

Project Leader

Jan Galda
jan.galda@goldmax.cz
+420 724 751 574

Fakturační adresa

GOLDMAX SERVICES s.r.o.
Dolany 616, 783 16, Dolany
IČ: 285 72 807
DIČ: CZ 285 72 807

Kancelář

GOLDMAX SERVICES s.r.o.
Wellnerova 7, 779 00, Olomouc